เป็นนักกิจกรรมจ๋า ลาโรงเรียนอย่างไรไม่ให้กระทบเวลาเรียนเป็นนักกิจกรรมจ๋า ลาโรงเรียนอย่างไรไม่ให้กระทบเวลาเรียน

ชีวิตวัยเรียนเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพราะยังไม่ภาระรับผิดชอบอะไรมากมาย มีหน้าที่คือเรียนและเป็นคนดีของสังคมเท่านั้นเอง เด็กหลายคนไม่ได้มีความถนัดเรื่องเรียนแต่กลับชอบที่จะพาตัวเองไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะทางด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน ก็ถือเป็นการใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีกว่าพาตัวเองหันเข้าหายาเสพติดหรือหมกมุ่นอยู่กับเกม แต่เชื่อหรือไม่ว่าเด็กที่ทำกิจกรรมมาโดยตลอดจะมีความสุข ชื่นชอบที่จะทำมากขึ้น ๆ จนหลายครั้งอาจหลงลืมไปว่าหน้าที่หลักของตัวเองคือการเรียน ไม่ใช่เรื่องที่ผิดร้ายแรงหรอกนะ แต่บางที่การจัดการเรื่องเวลาก็เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งเวลาเรียน เวลาในการทำกิจกรรมเมื่อมีการฝึกฝนจะทำให้เด็ก ๆ นั้นได้ใช้เวลาที่มีอยู่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดจริง ๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก 10 ปีก่อน นักกิจกรรมของโรงเรียนมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาเรียนที่อาจจะหมิ่นเหม่พอบ้างไม่พอบ้าง ด้วยสาเหตุหลักก็คือไม่ได้ทำการลาให้เป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบและแบบฟอร์มการลาที่ถูกต้องของโรงเรียนทำให้เสียโอกาสด้านใดด้านหนึ่งไป ถ้าเลือกกิจกรรมก็เสียโอกาสด้านการเรียน ถ้าเลือกการเรียนก็เสียโอกาสด้านกิจกรรม แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนความต้องการเหล่านี้มากยิ่งขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าการค้นหาความถนัดของตัวเองผ่านกิจกรรมเสริมนั้นย่อมเกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กในอนาคตอย่างแน่นอน แนวทางในการลา ไม่ว่าจะเป็นลากิจ หรือลาป่วยได้รับการออกแบบวิธีการให้เหมาะสมกับโลกยุคดิจิตอลมากขึ้นระบบการลาที่มีการนำมาใช้ในโรงเรียนอัจฉริยะ(Smart School) เป็นระบบที่ผู้ปกครองสามารถทำการลาผ่านทางเครื่องมือสื่อสารได้เลย ระบบจะทำการบันทึกเวลาเรียนที่เด็กมาเรียน เวลาที่ลา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเวลาในการมาเรียนเพียงพอหรือไม่ ตรวจสอบได้แบบ Real time กันเลยทีเดียว ความสะดวกของระบบนี้ช่วยให้นักกิจกรรมที่อาจมีความจำเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขัน ลาโรงเรียนได้อย่างทันท่วงที ไม่จำเป็นต้องกลับไปกรอกเอกสารการลาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว ทำให้ไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองต้องระลึกไว้ให้มั่นก็คือการจัดแบ่งเวลาให้สมดุล ตามกฎกระทรวงศึกษาฯ ได้กำหนดในเรื่องของวันมาเรียนตามหลักสูตรของแต่ละช่วงชั้นไว้ให้แล้ว ดังนั้นถึงแม้จะรักการทำกิจกรรมเพียงใดก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ควรมาเรียนให้ครบตามสัดส่วนของเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรจะดีที่สุด หรือจำหลักการง่าย ๆ คือ ลาได้แต่เวลาเรียนต้องเพียงพอนั่นเอง