เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2017 “Eastern Rise”


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมงาน Startup Thailand 2017 “Eastern Rise” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine Of Growth)

Blog Single

คุณนรินทร์ คูรานา ประธานกรรมการ บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงาน ได้นำเสนอระบบ “จับจ่าย for school” ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน ให้ความสนใจในระบบ “จับจ่าย for school” เป็นอย่างดี และในโอกาสนี้บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงาน Startup Thailand 2017 “Eastern Rise” ที่ให้บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงาน และนำเสนอ ระบบ “ จับจ่าย for school” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่โรงเรียนยุคดิจิทัล 4.0