top of page

การสอนเด็กให้เรียนรู้การแก้ปัญหา


การสอนเด็กให้เรียนรู้การแก้ปัญหา

การสอนเด็กให้เรียนรู้การแก้ปัญหา เป็นสกิลสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเอาตัวรอด แก้ปัญหาให้ได้ในเฉพาะหน้า ความคิดริเริมในการทำอะไรต่างๆ เป็นความสามารถที่จะเสริมสร้างในอนาคต นี่คือขั้นตอนในการสอนเด็กให้แก้ปัญหา ซึ่ง School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล อยากนำเสนอการสอนเด็กให้เรียนรู้การแก้ปัญหา ดังนี้


  1. เข้าใจปัญหา : สร้างความเข้าใจในปัญหา ให้เด็กพูดเกี่ยวกับปัญหาอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่ตามมาของปัญหานั้น

  2. วางแผนแก้ปัญหา : ช่วยเด็กวางแผนเพื่อแก้ปัญหา โดยรวมถึงการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แผน ตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา และระบุขั้นตอนที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

  3. สร้างแนวทางที่เป็นไปได้ : ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา สอนเด็กลองแก้ปัญหาโดยตั้งและดำเนินการตามแผน และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางแก้ปัญหา

  4. ตรวจสอบและประเมิน : สนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกับครูและเพื่อน ๆ ในการแก้ปัญหา ตรวจสอบผลการทดลองแก้ปัญหาและประเมินว่าวิธีที่ใช้เป็นไปได้หรือไม่

  5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ : สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโดยสร้างความคิดริเริ่มลองทำในสิ่งใหม่ๆให้เด็กที่คิดและสร้างแนวทางใหม่ๆ

  6. สรุปปัญหา : ช่วยเด็กสรุปผลลัพธ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์การแก้ปัญหา สอนเด็กว่าการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่สำคัญและสามารถใช้ไปตลอดชีวิต


การสอนการแก้ปัญหาให้เด็กจะช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญช่วยพัฒนาทักษะการเอาตัวรอด แก้ปัญหาให้ได้ในเฉพาะหน้า ที่ใช้ไปตลอดชีวิตและช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการเสริมสร้างและต่อยอดในอนาคต


bottom of page