top of page

ติวเตอร์ออนไลน์ช่วงปิดเทอม โอกาสสำคัญที่ทำให้เด็กเติบโต


ติวเตอร์ออนไลน์

ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้พักผ่อนและใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย แต่สำหรับเด็กๆที่ตั้งใจเรียนรู้ในบทเรียนล่วงหน้า ช่วงเวลานี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆ เพิ่มเติม

ระบบติวเตอร์ออนไลน์ของ School Bright เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถติวเตอร์ได้ในช่วงปิดเทอมได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ระบบติวเตอร์ออนไลน์ School Bright หรือ Alpha Tutor มีติวเตอร์ให้เลือกหลากหลายวิชา ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิชาอื่นๆ ครอบคลุมทุกระดับชั้นและความสนใจของเด็กๆ

ระบบติวเตอร์ออนไลน์ School Bright หรือ Alpha Tutor ช่วยให้เด็กๆ สามารถติวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เด็กๆ ก็สามารถติวเตอร์ได้ทันที จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถติวเตอร์ในช่วงปิดเทอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบติวเตอร์ออนไลน์ School Bright หรือ Alpha Tutor มีจุดเด่นดังนี้

 • มีตัวเลือกการติวเตอร์หลากหลายวิชา

 • เข้าถึงติวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา

 • มีห้องเรียนให้เด็กๆทุกระดับชั้น


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมยามว่างอีกมากมายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆในช่วงปิดเทอมได้ School Bright ขอนำเสนอดังนี้

 1. การอ่าน : สนับสนุนการอ่านโดยให้เด็กเลือกหนังสือที่เขามีความสนใจ หรือสมัครสมาชิกในห้องสมุดใกล้บ้าน เปิดโลกความรู้และสร้างนิสัยรักการอ่าน

 2. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : พัฒนาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน, เพลง, หรือการ์ตูนในภาษาต่างประเทศ

 3. การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม : ให้เด็กเล่นเกมที่มีการแก้ปัญหา, ทริคส์เกม, และเกมทางการศึกษาที่สร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

 4. การฝึกทักษะสร้างสรรค์ : สนับสนุนการสร้างงานศิลปะ และงานฝีมือ เช่นการวาดรูป, การปั้นดินเผา, หรือการทำแบบจำลอง

 5. การเรียนรู้ด้านทิศทาง : สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทาง, แผนที่, ลูกโลก และการสำรวจโลกผ่านการท่องเที่ยวโลกเสมือน หรือการศึกษาทางออนไลน์

 6. การออกกำลังกาย : สนับสนุนการออกกำลังกายในรูปแบบที่สนุกสนานการเล่นกีฬาชื่นชอบ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านร่างกาย และให้เขาสนใจที่จะออกกำลังกาย

 7. การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ : นำเด็กไปท่องเที่ยวในธรรมชาติ, เรียนรู้เกี่ยวกับพืช, สัตว์, และสิ่งแวดล้อม

 8. การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน : สนับสนุนทักษะการควบคุมความรู้สึก และการแสดงอารมณ์ที่ดีทางสังคม ผ่านการทำอาหาร หรือเล่นเกมเป็นกลุ่ม

เด็กๆควรมีกิจกรรมยามว่างช่วงปิดเทอม เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในหลายด้าน ทางผู้ปกครองและครูก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ และสนุกสนานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในเด็กโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมได้อย่างเต็มที่ ระบบติวเตอร์ออนไลน์ School Bright จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆ ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆ ในช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กๆ ติวเตอร์เป็นประจำ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ สนใจติดต่อ : https://www.schoolbright.co/contactComments


bottom of page