top of page

ทุกข่าวสารจากโรงเรียนมั่นใจถึงมือผู้ปกครอง ด้วยระบบ School Bright


ระบบประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด School Bright

การส่งเสริมเรื่องการสื่อสารระหว่างโรงเรียนไปยังผู้ปกครองของนักเรียนนั้น ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างโอกาสสานสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองของนักเรียนได้ปรึกษาหารือและพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น การส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางโรงเรียนจึงต้องมีความมั่นใจได้ว่า จะสามารถส่งถึงมือของผู้ปกครองนักเรียนได้จริง

ปัญหาของการสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิม เชื่อว่ายังมีหลาย ๆ โรงเรียนยังใช้ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในแบบดั้งเดิมอยู่ ซึ่งอาจมีทั้งการส่งเอกสารจากทางโรงเรียนเป็นลักษณะจดหมายที่ต้องมีใบตอบรับ หรืออาจมีการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของทางโรงเรียน แต่ระบบการแจ้งข่าวสารทางออนไลน์ที่โรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ก็จะเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว คือ อาจจะมีประกาศแจ้งแต่ไม่ได้มีการให้ผู้ปกครองตอบรับกลับ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารในรูปแบบดั้งเดิมนี้ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เพราะโรงเรียนไม่สามารถติดตามผลตอบรับหรือ Feedback ต่าง ๆ ได้เลย จึงเป็นการส่งข่าวสารที่ไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ

ปรับการส่งข่าวสารใหม่ด้วยระบบส่งข่าวสารที่ทันสมัย ในวันนี้มีแพลตฟอร์มที่เป็นระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ มีระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องการจัดทำทะเบียนนักเรียน การวิชาการ งานกิจการนักเรียน ระบบโรงอาหาร ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการส่งข่าวสารต่าง ๆ จากโรงเรียนไปยังผู้ปกครองแบบถึงมือโดยตรง ซึ่งระบบการส่งข่าวสารแบบใหม่จากแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยให้โรงเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและส่งข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเชิญผู้ปกครองมาประชุม การข้อความคิดเห็นจากผู้ปกครองในเรื่องการให้เด็กร่วมกิจกรรมของโรงเรียน สามารถทำได้อย่างง่ายดายและสามารถสื่อสารได้ 2 ทาง คือ ผู้ปกครองสามารถที่จะส่ง Feedback กลับมาได้ด้วยว่าจะสะดวกมาร่วมประชุมหรือไม่ จะอนุญาตให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้หรือไม่ ซึ่งการมีระบบที่ทันสมัยที่สามารถเช็ค Feedback กลับมาได้แบบนี้ จะช่วยให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถบริหารจัดการงานส่วนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ว่องไวขึ้นนั่นเอง หากคุณมีความสนใจหรือต้องการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัยและตอบโจทย์โรงเรียนยุคดิจิทัลแบบนี้ล่ะก็ ขอเชิญลองแพลตฟอร์ม School Bright ที่จัดเต็มให้ทุกสถานศึกษาและโรงเรียนทุกระดับด้วยฟีเจอร์การใช้งานที่ก้าวหน้าครอบคลุมงานโรงเรียนทุกด้าน มีระบบส่งข่าวสารที่ง่ายและสามรารถส่งตรงถึงมือผู้ปกครองได้อย่างแม่นยำฉับไว บุคลากรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า ข่าวสารต่าง ๆ จากทางโรงเรียนมีคนรับรู้แล้วหรือไม่ มีคนรับรู้มากน้อยแค่ไหน จะรู้ได้ทันทีว่ามีคนเปิดอ่านจดหมายหรือประกาศของโรงเรียนแล้วหรือยัง อีกทั้งยังสามารถสรุปรวบรวมข้อมูลออกมาเป็นสถิติได้ด้วย ระบบที่ดีและตอบโจทย์แบบนี้ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลย


bottom of page