top of page

ระบบรับนักเรียนกลับบ้านกับความปลอดภัยที่มั่นใจได้


ระบบรับนักเรียนกลับบ้าน

เมื่อถึงช่วงวัยที่ลูกๆต้องเข้าโรงเรียน ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้ปกครองทุกคนล้วนมีความกังวลไม่น้อยเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียน และจากข่าวเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน อุบัติเหตุในเด็กจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยย้ำเตือนลูกๆ ให้ดูแลตัวเองให้ได้ และโรงเรียนเองก็ต้องให้ความสำคัญ และเข้มงวดจริงจังในการจัดระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อุบัตเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

ไม่นานมานี้เราได้ข่าวเรื่องคุณครูลืมเด็กไว้ในรถตู้จนทำให้เด็กนักเรียนต้องเสียชีวิต ข่าวเด็กถูกลักพาตัวออกจากโรงเรียน หรือข่าวเด็กถูกรถชนขณะข้ามถนนเพื่อที่จะไปขึ้นรถรับ-ส่งกลับบ้าน การจัดการจราจรในโรงเรียนและการใช้แอปพลิเคชันระบบรับนักเรียน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับการบริหารโรงเรียน ที่โรงเรียนและผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ โรงเรียนต้องจัดระบบรับนักเรียน และเส้นทางการจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัย ต้องจัดการเรื่องความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก และจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางอย่างสม่ำเสมอ

บริเวณจุดรับ-ส่ง นักเรียนกลับบ้าน

1. ไม่ควรจัดแถวการรับ-ส่งนักเรียนให้อยู่ชิดกันจนเกินไป เพราะจะทำให้เด็กเล่นกันแล้วเผลอวิ่งออกมาที่ถนน ควรมีระยะห่างพอประมาณระหว่างจุดรอรถและแถวนั่งรอ

2. บริเวณทางม้าลายหรือจุดข้ามถนน จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนทั้ง2ฝั่ง

3. ควรมีการวางกฎระเบียบที่ชัดเจนในการรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เช่น ห้ามไม่ให้วิ่งเล่น หรือเดินออกนอกแถว หรือมีประกาศเรียกชื่อ

4. โรงเรียนต้องวางมาตรการ เรื่องบุคคลที่มารับนักเรียน จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มีชื่อรับนักเรียนตามที่มีการลงทะเบียนกับระบบรับนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น เช่น ผู้ปกครองจะต้องทำการกดรับนักเรียนผ่านแอปพลิชันก่อนถึงจะสามารถเข้ามารับได้ หรือมีการเช็กชื่อรับนักเรียนกลับบ้านด้วยวิธีการต่างๆ

5. จัดคิวนักเรียนขณะที่รอผู้ปกครองมารับ เช่น ให้นักเรียนรอในแถวบริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน เมื่อมีการประกาศเรียกชื่อถึงจะออกมาได้ เป็นต้น

ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ภัยอันตรายกับเด็กนักเรียน ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ได้พัฒนาระบบรับนักเรียนกลับบ้าน ที่จะช่วยจัดการการรับนักเรียนให้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยผู้ปกครองสามารถกดรับนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้คุณครูพาบุตรหลานมายืนรอ ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ปกครองมารับนักเรียนเมื่อไหร่ เพื่อที่จะบริหารจัดการการรับนักเรียนและการจราจรบริเวณโรงเรียนได้ อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถให้ผู้ปกครองยืนยันตัวตนในการเข้ามารับนักเรียนกลับบ้านได้ เช่น การแตะบัตรรับนักเรียน การเช็กชื่อรับนักเรียนกลับบ้าน เป็นต้น

เพียงเท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่นักเรียน เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันตระหนัก ใส่ใจ และให้ความสำคัญ เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีชีวิตปราศจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย ชีวิต และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข


สนใจติดต่อ : https://www.schoolbright.co/product

Comments


bottom of page