top of page

School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ใช้การยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน (2FA) เพิ่มระดับความปลอดภัยขั้นสูง


ระบบบริหารโรงเรียน

การยืนยันแบบสองขั้นตอน (2FA) เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดให้ผู้ใช้งานระบุตัวตนสองชั้นเพื่อเข้าถึงระบบหรือบริการ การระบุตัวตนชั้นแรกโดย คือ รหัสเฉพาะที่สร้างจากแอปฯบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน และชั้นที่สอง คือ ยืนยันผ่านรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-Mail ปัจจุบัน

2FA มีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งสำหรับบัญชีออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น บัญชีธนาคารหรือบัญชีอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับบริการออนไลน์ที่มักตกเป็นเป้าหมายของแฮ็กเกอร์ เช่น โซเชียลมีเดีย เกมออนไลน์ และข้อมูลแพลตฟอร์มทางการศึกษา

การรับรองความถูกต้องด้วยสองวิธีการ 2FA เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเข้าถึงบัญชีและบริการของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมาก School Bright ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยบนแอปพลิเคชัน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผลการเรียน เป็นขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตั้งค่าข้อมูลนี้บนแอปพลิเคชัน


School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ที่ใช้ 2FA เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางวิชาการของนักเรียน กระบวนการ 2FA จะทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย และมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

สรุปได้ว่า การนำ 2FA ไปใช้กับแอปพลิเคชัน School Bright ระบบบริหารโรงเรียน เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งสามารถเปิดใช้งาน 2FA ได้ในเมนูการตั้งค่าบนแอปพลิเคชัน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน


หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

Comments


bottom of page