top of page

การสอบออนไลน์ดีกว่าการสอบบนกระดาษอย่างไร?


สอบออนไลน์

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าและเข้าถึงได้มากขึ้น การสอบออนไลน์ก็ได้รับความนิยมมากในโรงเรียน การสอบออนไลน์ทำให้นักเรียนสามารถทำการสอบได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต และครูสามารถตรวจข้อสอบได้จากระยะไกล ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร ในบทความนี้ School Bright จะพูดถึงข้อดีการสอบออนไลน์บนแอปพลิเคชันในมือถือ

การสอบออนไลน์ช่วยประหยัดเวลาสำหรับทั้งนักเรียนและครู นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และครูไม่ต้องเสียเวลาจัดการกับกระดาษข้อสอบ ด้วยการสอบออนไลน์ นักเรียนสามารถทำการสอบตามกำหนดเวลาของตนเอง และครูสามารถตรวจสอบคะแนนการสอบจากระยะไกลได้ วิธีนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลามากขึ้น

การสอบออนไลน์มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสอบแบบกระดาษทั่วไป ด้วยการสอบออนไลน์ ครูสามารถสร้างประเภทคำถามได้หลากหลาย รวมถึงคำถามแบบปรนัย จริงหรือเท็จ คำตอบสั้นๆ และคำถามเรียงความ ครูยังสามารถกำหนดเวลาสำหรับการสอบแต่ละครั้งและอนุญาตให้นักเรียนทำข้อสอบด้วยตนเอง สิ่งนี้ทำให้นักเรียนสามารถแสดงความรู้ของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ และยังรองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอีกด้วย

การสอบออนไลน์ช่วยให้ได้คะแนนที่แม่นยำมากขึ้น ด้วยการสอบกระดาษ อาจเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน นอกจากนี้ การตรวจข้อสอบด้วยคะแนนกระดาษอาจใช้เวลานาน ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันในการให้คะแนนได้ ในทางกลับกัน การสอบออนไลน์สามารถให้คะแนนได้โดยอัตโนมัติ และสามารถกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนล่วงหน้าได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน และการให้คะแนนมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับนักเรียนทุกคน

สอบออนไลน์

การสอบออนไลน์สามารถลดการโกงได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การสอบออนไลน์สามารถสุ่มคำถามและคำตอบ ทำให้นักเรียนแบ่งปันคำตอบซึ่งกันและกันได้ยาก นอกจากนี้ ข้อสอบออนไลน์สามารถใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันการโกงที่ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติได้ เช่น การไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องในการทำข้อสอบ การที่แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้แคปเจอร์ (Capture) ภาพหน้าจอ เป็นต้น สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการโกงและทำให้แน่ใจว่านักเรียนได้ทำข้อสอบอย่างสุจริต

การสอบออนไลน์สามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีความพิการ ด้วยการสอบออนไลน์ ครูสามารถจัดเตรียมข้อสอบและเวลาที่สะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความทุพพลภาพ เช่น เวลาพิเศษหรือแบบรูปแบบข้อสอบที่เหมาะสม และสามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สิ่งนี้ช่วยให้การเข้าถึงสำหรับนักเรียนทุกคนและทำให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความรู้ของพวกเขา

การสอบออนไลน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการสอบในกระดาษ ด้วยการสอบออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อสอบหรือสแกนข้อสอบเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว สิ่งนี้ช่วยลดขยะกระดาษและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่เฉพาะเพื่อทำการสอบ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

การสอบออนไลน์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับสถาบันการศึกษา ด้วยการสอบออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อสอบหรือสแกนข้อสอบเมื่อทำเสร็จแล้ว ซึ่งช่วยลดต้นทุนกระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ การสอบออนไลน์ยังสามารถให้คะแนนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมหรือค่าล่วงเวลา สิ่งนี้ช่วยประหยัดเงินสำหรับโรงเรียน ซึ่งสามารถใช้เป็นทุนสำหรับงานอื่นๆของโรงเรียนได้


สอบออนไลน์

โดยสรุป การสอบออนไลน์มีข้อดีหลายประการสำหรับครูและนักเรียน School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล จึงได้พัฒนาระบบสอบออนไลน์บนแอปพลิเคชันชื่อ SB Exam ที่ทำให้การสอบออนไลน์มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการสอบออนไลน์ช่วยประหยัดเวลา ให้ความยืดหยุ่น เพิ่มความแม่นยำในการให้คะแนน ลดการโกง เพิ่มการเข้าถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การสอบออนไลน์จะกลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

สนใจติดต่อ : https://www.schoolbright.co/contact
댓글


bottom of page