top of page

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวอร์ชัน 1.1

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น School Bright, School Bright Grade, School Bright Shop, SB Exam, SB Canteen, Alpha Tutor และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตโดย บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “School Bright”, “นักพัฒนา”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”)

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

   ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่นๆที่ School Bright มีการเข้าถึงเกี่ยวกับบุคคลนั้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในภูมิภาคของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่บริบทกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งอาจถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและเราจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

1.1 ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

   เพื่อเป็นการส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่างๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุเป็นรูปธรรมชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายและจะสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลที่เราร้องขอหรือไม่ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือตอบคำถามของคุณได้ เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก

1.1.1 ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

   เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการที่คุณเลือกในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ School Bright เช่น รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมู่โลหิต ศาสนา วันเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประวัติครอบครัว สถานะครอบครัว ชื่อผู้ปกครอง ข้อมูลผู้ปกครอง ชื่อสถานศึกษาเดิม โรงเรียน บันทึกทางวิชาการ ข้อมูลการศึกษา ภาพถ่าย วิดีโอ คำอธิบายส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นแก่เรา นอกจากนี้เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในขณะที่ใช้บริการของเราหรือในลักษณะอื่นใดซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลเกี่ยวกับเพศและความชอบของคุณ และสำหรับคำแนะนำ เช่น ระยะทางในการค้นหา ช่วงอายุ และหากคุณติดต่อเรากับฝ่ายบริการลูกค้าของเราหรือมีคำถามอื่นๆกับเราแสดงว่าคุณให้เนื้อหาของการสื่อสารนั้นแก่เราแล้ว

1.1.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากการใช้บริการของคุณ

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณรวมถึงตัวระบุเฉพาะสำหรับแอพพลิเคชั่น

• ข้อมูลเฉพาะสำหรับคุณที่อาจได้รับมอบจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

• ข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการ School Bright

• ข้อมูลตำแหน่ง (บริการ/ฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะเท่านั้น)

• ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

1.1.3 ข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่สาม

เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น

• สำหรับบริการบางอย่างที่อาจประกอบรวมด้วยบัญชีและธุรกรรมทางการเงิน เราอาจตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ตามการอนุญาตของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน รหัสสถานศึกษา) ผ่านทางแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

• เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสบัญชี ชื่อเล่น รูปประจำตัว และที่อยู่อีเมลจากบริการเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น เมื่อคุณใช้บัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ School Bright)

• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้อื่นมอบให้แก่เรา (เช่น การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ)

1.1.4 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลไม่ได้

• ข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการเฉพาะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน เหตุการณ์การใช้งานรายวัน เหตุการณ์การเข้าถึงเพจ และเหตุการณ์เซสชั่น

• ข้อมูลการตรวจสอบเครือข่าย เช่น เวลาขอ จำนวนคำขอหรือคำขอที่ผิดพลาด เป็นต้น

• เหตุการณ์ขัดข้องของแอพพลิเคชั่น เช่น การบันทึกที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากแอพพลิเคชั่นขัดข้องเป็นต้น

จุดประสงค์ในการรวบรวมดังกล่าวคือเพื่อปรับปรุงบริการที่เราส่งมอบให้กับคุณ ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่รวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา

1.2 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร

•  ให้บริการ ประมวลผล บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราแก่คุณ

•  ดำเนินการและรักษาการคุ้มครองความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและการฉ้อโกง

• จัดการคำถามหรือคำขอของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการ เช่น การตอบคำถามของคุณ การส่งการแจ้งเตือนระบบและแอพพลิเคชั่น การจัดการกิจกรรมของคุณ

• การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดหาสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายและการปรับปรุง หากคุณไม่ต้องการรับสื่อส่งเสริมการขายบางประเภทอีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับโดยวิธีการที่ระบุไว้ในข้อความ (เช่น ลิงค์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• จุดประสงค์ภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการพัฒนาข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ของผลิตภัณฑ์หรือการฝึกอัลกอริทึมแบบจำลองจะดำเนินการหลังจากกระบวนการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

• จัดเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสำหรับการดำเนินธุรกิจของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

2. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

   เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ ถูกใช้โดย School Bright และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้รอบเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้โดยรวมของเรา เราอาจได้รับรายงานตามการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากบริษัทเหล่านี้เป็นรายบุคคลตลอดจนเป็นแบบสรุปรวม เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ดียิ่งขึ้น ช่วยบอกเราว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้คนเคยเข้าชม ตลอดจนสนับสนุนและวัดผลประสิทธิภาพของการค้นหาเว็บ

3. วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 การแบ่งปัน

• การแบ่งปันที่คุณเลือกหรือร้องขอ

   ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามคำขอของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความยินยอม/คำขอของคุณกับบุคคลที่สามที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บัญชี School Bright เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

• การแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มของเรา

  เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและเพื่อให้คุณได้รับฟังก์ชั่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทในเครือ School Bright อื่นๆ

• การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

  เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงผู้ให้ บริการจัดส่ง ศูนย์ข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า และการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ School Bright หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• การแบ่งปันอื่นๆ

   เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องและ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล หากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเราหรือปกป้องธุรกิจ สิทธิ ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้ หรือหากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การตรวจจับ การป้องกันและแก้ไขการฉ้อโกง การใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายอื่นๆ) เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (เราอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น) ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล การสื่อสารกับพันธมิตรบุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การละเมิด และพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ

   นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความหรือที่ปรึกษาอื่นในลักษณะเดียวกับข้างต้นของเราเมื่อเราขอให้พวกเขาให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ และ นักลงทุนและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีของการให้บริการของเราหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเรา และ บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่แจ้งให้คุณทราบ รวมถึงหากคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ

3.2 การถ่ายโอน

เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยประเด็นใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

•  เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง

• หากเรามีส่วนร่วมใน การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของการใช้งานและทางเลือกใดๆ ที่คุณอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย อีเมลและ/หรือโดยการโพสต์ประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

•  ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแจ้งให้คุณทราบ

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

•  ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณหรือคุณได้เปิดเผยข้อมูลผ่านบริการของเรา เช่นในหน้าโซเชียลมีเดียหรือฟอร์มสาธารณะ

• การเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือเหตุผลที่เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

4. วิธีที่เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 การคุ้มครองความปลอดภัยของเรา

• เราทุ่มเทที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูลหรือความเสี่ยงแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เรารวบรวมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและบนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำให้แน่ใจว่าเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องในสถานที่ควบคุม เราจำแนกประเภทข้อมูลของคุณโดยยึดตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีระดับการรักษาความปลอดภัยตามที่กำหนด เรามีระบบควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และเราทบทวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• เราดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เรายังตรวจสอบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้มีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม และดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลตามความจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานของเราและของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับ

• เราจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบด้านความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้และถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามเมื่อคุณส่งหรือรับผ่านอินเทอร์เน็ตได้

• เราจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงเมื่อมีความจำเป็นจะต้องแจ้งปัญหาการละเมิดต่อหน่วยงานกำกับควบคุมการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลและผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามเป็นประจำเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัย

4.2 สิ่งที่คุณสามารถทำได้

   คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ School Bright ที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณให้กับใคร เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณอย่างเหมาะสม ในกรณีที่รหัสผ่านของเว็บไซต์อื่นมีการรั่วไหล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีคุณ เมื่อใดก็ตามเป็นไปได้โปรดอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันตัวตนที่คุณได้รับกับใครก็ตาม รวมถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของ School Bright เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี School Bright บนเว็บไซต์ของ School Bright หรือแอพพลิเคชั่นของ School Bright โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือบนอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานดังกล่าว เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม คุณยังต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น หรือหากมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยให้เราสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

4.3 นโยบายการเก็บรักษา

   เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะหรือตามที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาโดยละเอียดระบุไว้ในบริการเฉพาะหรือหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เราจะยุติการเก็บรักษาและลบ หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ หรือหลังจากที่เรายืนยันคำขอให้ลบข้อมูล หรือหลังจากที่เรายุติการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หากเป็นไปได้ เราได้ระบุระยะเวลาที่เราจะเก็บหมวดหมู่ประเภทหรือรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ เมื่อตัดสินใจเลือกระยะเวลาเก็บรักษาเหล่านี้ เราคำนึงถึงเกณฑ์ต่อไปนี้

• ปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล

• ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผย

• วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่เราต้องการข้อมูลเฉพาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

• ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลน่าจะยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

• สำหรับระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมายในอนาคต

• ข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี การรายงานหรือการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุระยะเวลาที่ต้องเก็บบันทึกบางรายการ

   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณอาจมีข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ อาจยังคงเก็บรักษาข้อมูลประเภทนี้ไว้นานกว่าระยะเวลาการเก็บรักษามาตรฐานในกรณีที่จำเป็นและได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำขอของคุณแม้ว่าการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมในการรวบรวมก็ตาม

5. สิทธิของคุณ

การควบคุมข้อมูลการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 การตั้งค่าการควบคุม

   เราตระหนักว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงให้ตัวอย่างแสดงวิธีการที่เราทำให้คุณสามารถจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

• สลับเปิด/ปิดโปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้และฟังก์ชันการเข้าถึงตำแหน่ง

• เข้าสู่ระบบและออกจากระบบของบัญชี School Bright

5.2 สิทธิของคุณต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำขอ)

• คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ นี่คือเหตุผลที่เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับคุณ

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและประมวลผลให้แก่คุณตามคำขอของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำขอเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลตามต้นทุนการบริหารจัดการตามจริงและหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• หากข้อมูลใดก็ตามที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิร้องขอการลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับเราที่จะใช้งานต่อไป เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ และดำเนินการตามสมควรรวมถึงมาตรการทางเทคนิค โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลออกจากระบบสำรองข้อมูลได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อจำกัดทางเทคโนโลยี หากเป็นกรณีนี้เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าการสำรองข้อมูลจะสามารถลบหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้

• คุณมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งใช้กันทั่วไปและส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น (การเคลื่อนย้ายข้อมูล)

   เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอหรือปฏิบัติตามเพียงบางส่วนกับคำขอที่มีการยกเว้นหรือเรามีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เช่น หากคำขอนั้นไม่มีมูล หรือมีมากเกินไป ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม ในบางสถานการณ์เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเราเชื่อว่าบางแง่มุมของคำขอให้ลบข้อมูลอาจส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการจัดตั้ง ใช้ หรือป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมายหรือเหตุผลที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตก็อาจถูกปฏิเสธได้เช่นกัน

5.3 การเพิกถอนความยินยอม

   คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณที่เคยให้เราไว้ก่อนหน้านี้โดยการส่งคำร้องขอ รวมถึงการรวบรวม การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความครอบครองหรือการควบคุมของเรา ขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะที่คุณใช้คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยติดต่อเราผ่านทาง www.schoolbright.co เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผลตั้งแต่มีการร้องขอ และหลังจากนั้นเราจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำร้องขอของคุณโปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ School Bright ได้อย่างเต็มที่

5.4 การยกเลิกบริการหรือบัญชี

   หากคุณต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง คุณต้องติดต่อโรงเรียนต้นสังกัดที่คุณสังกัดอยู่ ซึ่งหากคุณยกเลิกบัญชี School Bright โปรดทราบว่าการยกเลิกจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ School Bright ได้อย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกอาจถูกขัดขวางหรือล่าช้าในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากยังคงมีจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ในบัญชีของคุณ เช่น บริการสมาชิกสำหรับ School Bright ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เป็นต้น ดังนั้นเราไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ทันที

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ School Bright ผ่านบัญชีบุคคลที่สาม คุณต้องยื่นเรื่องเพื่อยกเลิกบัญชีจากบุคคลที่สาม

6. การคุ้มครองผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

   เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง กรณีผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติของกฎหมาย และผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในการควบคุมดูแลและการให้ความยินยอมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ อย่างไรก็ตาม เราไม่เสนอบริการกับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยตรงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองของบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ความยินยอมที่ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความได้ให้ความยินยอมกับเราแล้วให้ถือว่าผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้ว

7. วิธีปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ทันสมัย

   เราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงใน ธุรกิจ เทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีและเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ลงทะเบียนของคุณ เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น School Bright หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีผลตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในประกาศบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นประจำ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องของคุณบน เว็บไซต์ มือถือและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ในกรณีที่กฎหมายบังคับ เราจะขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

8. ติดต่อเรา

   หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ School Bright โปรดติดต่อเราผ่านทาง

 

เบอร์โทร : 02-096-2550
เว็บไซต์ : www.schoolbright.co
อีเมล : cs@schoolbright.co
ที่อยู่ : บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
708/13 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

bottom of page