top of page

งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลผลิตปัญญา : กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอนุบาลผลิตปัญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนอนุบาลในเครือเอกชนที่เพิ่งเริ่มใช้งานระบบ School Bright ระบบบริหารโรงเรียน ในปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนที่ใช้งานปีการศึกษาละราวๆประมาณ 33 คน และบุคลากร 16 คน โดยใช้งานระบบของ School Bright ในการบริหารโรงเรียนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบงานทะเบียนนักเรียน ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระบบอนุบาล ระบบการลา ระบบเช็คชื่อนักเรียนผ่านแอปพลิเคชัน ระบบบัญชี และอื่นๆอีกมากมาย

โดยในงานประชุมผู้ปกครองที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ทางทีมงาน School Bright ได้รับเกียรติให้มาบรรยายประโยชน์และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน School Bright ระบบบริหารโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ใช้งาน แอปพลิเคชัน School Bright ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์สถานศึกษายุคดิจิทัลอย่างสูงสุด


ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลผลิตปัญญา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

コメント


bottom of page