top of page

ระบบข่าวสารโรงเรียน ที่ส่งตรงถึงผู้ปกครองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


ระบบข่าวสารโรงเรียน

การส่งเสริมเรื่องการสื่อสารระหว่างโรงเรียนไปยังผู้ปกครองของนักเรียนนั้น ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างโอกาสสานสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองของนักเรียน ได้ปรึกษาหารือและพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทางโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางโรงเรียนจึงต้องมีความมั่นใจได้ว่า จะสามารถส่งถึงมือของผู้ปกครองนักเรียนได้จริง

ปัญหาของการสื่อสารในรูปแบบดั้งเดิม เชื่อว่ายังมีหลายๆ โรงเรียนยังใช้ระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในแบบดั้งเดิมอยู่ ซึ่งอาจมีทั้งการส่งเอกสารจากทางโรงเรียนเป็นลักษณะจดหมายที่ต้องมีใบตอบรับ หรืออาจมีการประกาศขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน แต่ระบบการแจ้งข่าวสารทางออนไลน์ที่โรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ก็จะเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว คือ อาจจะมีประกาศแจ้งแต่ไม่ได้มีการให้ผู้ปกครองตอบรับกลับ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารในรูปแบบดั้งเดิมนี้ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เพราะโรงเรียนไม่สามารถติดตามผลตอบรับหรือ Feedback ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการส่งข่าวสารที่ไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ

ระบบข่าวสารโรงเรียน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันนี้มีแพลตฟอร์มที่เป็น ระบบบริหารโรงเรียนเกิดขึ้นแล้ว School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล มีระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องการจัดทำทะเบียนนักเรียน การวิชาการ งานกิจการนักเรียน ระบบโรงอาหาร ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการส่งข่าวสารต่างๆ จากโรงเรียนไปยังผู้ปกครองแบบโดยตรง ซึ่งระบบข่าวสารโรงเรียนของ School Bright จะช่วยให้โรงเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและส่งข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเชิญผู้ปกครองมาประชุม การขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองในเรื่องการให้เด็กร่วมกิจกรรมของโรงเรียน สามารถทำได้อย่างง่ายดายและสามารถสื่อสารได้ 2 ทาง คือ ผู้ปกครองสามารถที่จะส่ง Feedback กลับมาได้ด้วยว่าจะสะดวกมาร่วมประชุมหรือไม่ จะอนุญาตให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการมีระบบที่ทันสมัยที่สามารถเช็ค Feedback กลับมาได้แบบนี้ จะช่วยให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถบริหารจัดการงานส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ว่องไวขึ้นนั่นเอง

หากคุณมีความสนใจหรือต้องการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ทันสมัยและตอบโจทย์โรงเรียนยุคดิจิทัลแบบนี้ ขอเชิญเปิดใจให้ School Bright ที่จัดเต็มให้ทุกโรงเรียน ทุกระดับ ด้วยฟีเจอร์การใช้งานที่ก้าวหน้าครอบคลุมงานโรงเรียนทุกด้าน มีระบบส่งข่าวสารที่ง่ายและสามารถส่งตรงถึงมือผู้ปกครองได้อย่างแม่นยำ ฉับไว บุคลากรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า ข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเรียนมีคนรับรู้แล้วหรือไม่ มีคนรับรู้มากน้อยแค่ไหน จะรู้ได้ทันทีว่ามีคนเปิดอ่านจดหมายหรือประกาศของโรงเรียนแล้วหรือยัง อีกทั้งยังสามารถสรุปรวบรวมข้อมูลออกมาเป็นสถิติได้อีกด้วย ระบบที่ดีและตอบโจทย์แบบนี้ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลย

สนใจติดต่อ https://www.schoolbright.co/contact


Comentarios


bottom of page