top of page

ระบบชำระค่าเทอมออนไลน์ ทำให้การจ่ายค่าเทอมเป็นเรื่องง่าย


ระบบชำระค่าเทอม

ระบบชำระค่าเทอมออนไลน์ บนแอปพลิเคชัน School Bright เป็นระบบการจัดการค่าเทอมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการชำระค่าเทอมง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ระบบประกอบด้วยหนังสือแจ้งการชำระค่าเทอม ซึ่งจะส่งไปยังนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงิน

คุณสมบัติหลักประการหนึ่งของระบบบัญชี/การเงิน ของ School Bright คือความสามารถสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนในการชำระค่าเทอมผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ซึ่งช่วยให้สามารถชำระเงินได้ทันที และเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับผู้ปกครองในการจัดการค่าเทอมของบุตรหลาน แอปพลิเคชัน School Bright นี้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากการแจ้งเตือนการชำระเงินแล้ว ระบบชำระค่าเทอมของ School Bright ยังมีรายงานที่สรุปการชำระค่าเทอมของนักเรียนทุกคน รายงานนี้ช่วยให้ครู ฝ่ายการเงิน หรือผู้ดูแลระบบบัญชี/การเงิน สามารถติดตามสถานะทางการเงินของโรงเรียนและมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนชำระค่าเทอมได้อย่างตรงเวลา

แอปพลิเคชัน School Bright ยังมีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการชำระเงินออนไลน์ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุดสำหรับพวกเขา อีกทั้งยังสามารถออกใบเสร็จออนไลน์ได้อัตโนมัติทันทีที่มีการชำระค่าเทอมสำเร็จ

สรุปได้ว่า School Bright เป็นระบบการจัดการค่าเทอมที่ทำให้ขั้นตอนการชำระค่าเทอมง่ายขึ้น โดยจะมีทั้งการแจ้งการชำระเงิน การเตือนเกินกำหนด และรายงานสรุปการชำระค่าเทอมของนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมของบุตรหลานผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ซึ่งมีความปลอดภัยและใช้งานง่าย ระบบยังมีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการชำระเงินออนไลน์ผ่านพร้อมเพย์ สะดวกครบครันบนแอปพลิเคชันเดียว


Comments


bottom of page