top of page

ระบบบัญชีการเงิน ทำให้การจ่ายค่าเทอมเป็นเรื่องง่าย


ระบบค่าเทอมที่ดีที่สุด School Bright

ระบบบัญชี/การเงิน ของ School Bright เป็นระบบการจัดการค่าเล่าเรียนที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการชำระค่าเล่าเรียนง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ระบบประกอบด้วยหนังสือแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน ซึ่งจะส่งไปยังนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงิน

คุณสมบัติหลักประการหนึ่งของระบบบัญชี/การเงิน ของ School Bright คือความสามารถสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนในการชำระค่าเทอมผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ซึ่งช่วยให้สามารถชำระเงินได้ทันที และเป็นวิธีที่สะดวกสำหรับผู้ปกครองในการจัดการค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน แอปพลิเคชันสคูลไบร์ทนี้ใช้งานง่าย ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากการแจ้งเตือนการชำระเงินแล้ว ระบบบัญชี/การเงินของ School Bright ยังมีรายงานที่สรุปการชำระค่าเล่าเรียนของนักเรียนทุกคน รายงานนี้ช่วยให้ครู ฝ่ายการเงิน หรือผู้ดูแลระบบบัญชี/การเงิน สามารถติดตามสถานะทางการเงินของสถาบันและมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจ่ายค่าเล่าเรียนตรงเวลา

แอปพลิเคชั่น School Bright ยังมีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการชำระเงินออนไลน์ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุดสำหรับพวกเขา

สรุปได้ว่า School Bright เป็นระบบการจัดการค่าเล่าเรียนที่ทำให้ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนง่ายขึ้น โดยจะมีทั้งการแจ้งการชำระเงิน การเตือนเกินกำหนด และรายงานสรุปการชำระค่าเล่าเรียนของนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมของบุตรหลานผ่านแอปพลิเคชัน School Bright ซึ่งมีความปลอดภัยและใช้งานง่าย ระบบยังมีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย ทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการชำระเงินออนไลน์ผ่านพร้อมเพย์


bottom of page