top of page

ส่งข้อมูลเข้าระบบ REGIS (สช.) ง่ายเพียงคลิกเดียว


ระบบREGIS (สช.) School Bright เพียงกดคลิกเดียว

ระบบREGIS (สช.) School Bright ระบบREGIS (สช.)อัจฉริยะเพียงแค่คลิกเดียว ตัวช่วย

การส่งข้อมูลให้กับสช. เป็นงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน ที่โรงเรียนเอกชนจะต้องทำเอกสารส่งให้กับสช. ซึ่งตามปกติจะต้องยุ่งยากในการทำของในตัวระบบสช. แต่จะต้องไม่มีการกังวลอีกต่อไป ทาง School Bright จะช่วยให้การทำงานของคุณครูสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งและสามารถจัดการได้เป็นอย่างระบบ ด้วยการผสานรวมการบอกรายละเอียดในทางการเฉลยคำตอบ อธิบายทีละข้อ มีทั้งการนับคะแนน มีการนับเวลาถอยหลัง มีการบอกประเภทของข้อสอบ มีการบอกตารางสอบ ประวัติในการสอบ สามารถดูคะแนนสอบของทั้งปลายภาค กลางภาค ทำให้มีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับระบบสอบออนไลน์ School Bright ซึ่งตัวระบบนี้มีประสิทธิภาพเนื่องจากจะช่วยเห็นภาพรวมของคะแนนสอบทั้งหมด และนักเรียนไม่เข้าใจเรื่องอะไรบ้างจากการดูเฉลย โดยที่สามารถทำโดยเพียงใช้ระบบของ School Bright ได้เลยไม่ต้องไปเข้าระบบของสช. และใช้เพียงแค่ “คลิ๊กเดียว”ทุกข้อมูลก็จะเชื่อมเข้ากับสช. ได้เลยไม่ต้องไปทำระบบของสช. ให้ยุ่งยากอีกต่สามารถอีกต่อไป ทาง School Bright สามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทำให้คุณครูผู้ทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธภาพที่สมํ่าเสมอ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออย่าง"School Bright" ยกระดับความสะดวกสบายนี้ไปอีกขั้น

bottom of page