top of page

SB Exam ระบบสอบออนไลน์ เครื่องมือป้องกันการโกงข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ


ระบบสอบออนไลน์

การโกงข้อสอบเป็นปัญหาหลักที่นักเรียนและนักศึกษาต้องเผชิญในปัจจุบัน แม้จะมีความพยายามของครูและโรงเรียนในการป้องกัน แต่นักเรียนยังคงโกงด้วยวิธีต่างๆ เช่น การคัดลอกคำตอบจากผู้อื่น นำเอกสารต้องห้ามเข้าสอบ หรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีเพื่อหาวิธีใหม่ๆในการโกงข้อสอบ

เราจะสำรวจสาเหตุหลักว่าทำไมนักเรียนถึงโกงข้อสอบ?

1. นักเรียนหลายคนเชื่อว่าการโกงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ได้เกรดดี และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองและสังคม

2. นักเรียนอาจโกงเพราะรู้สึกว่า ภาระงานล้นมือและไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียน

ผลที่ตามมาของการที่นักเรียนโกงข้อสอบ

1. การโกงบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบการศึกษาและคุณค่าของปริญญาและประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนโกง พวกเขาจะโกหกเกี่ยวกับความสามารถและความรู้ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียงทั้งระบบการศึกษา

2. เมื่อจบการศึกษาและนายจ้างพบว่านักเรียนโกง ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของพวกเขาอาจเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลต่อโอกาสในอนาคตและโอกาสในการทำงานของพวกเขา

ระบบสอบออนไลน์
ระบบสอบออนไลน์ SB Exam

เพื่อป้องกันการโกงข้อสอบ โรงเรียนและวิทยาลัยต้องใช้แนวทางแบบหลายแง่มุมที่ผสมผสานเทคโนโลยี นโยบาย ระบบการสอบออนไลน์ และระบบบริหารโรงเรียนเข้าด้วยกัน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการป้องกันการโกงคือการใช้ข้อสอบดิจิทัลหรือ ระบบการสอบออนไลน์ ที่ได้รับการควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการสอบเป็นของจริง เทคโนโลยีประเภทนี้ทำให้นักเรียนโกงโดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลหรือแชร์คำตอบกับผู้อื่นได้ยากขึ้น

นอกจากเทคโนโลยีแล้ว โรงเรียนยังต้องดำเนินนโยบายที่กีดกันการโกงอีกด้วย ซึ่งอาจรวมถึงกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการคุมสอบ การใช้โทรศัพท์มือถือ และการแบ่งปันคำตอบ นักเรียนควรตระหนักถึงผลของการโกง รวมถึงการลงโทษทางวินัยและความเสียหายต่อชื่อเสียงของตน

สรุปได้ว่า การโกงข้อสอบเป็นปัญหาร้ายแรงที่บั่นทอนความสมบูรณ์ของระบบการศึกษา เพื่อป้องกันการโกง โรงเรียนและวิทยาลัยต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษา นโยบาย ระบบบริหารโรงเรียน ระบบการสอบออนไลน์ โดย School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล มีเทคโนโลยีที่พัฒนาแอปพลิเคชันในการสอบออนไลน์ ชื่อ SB Exam ซึ่งมีประโยชน์ต่อยุคดิจิทัล ที่ใช้ระบบสอบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และที่สำคัญมีระบบรักษาความปลอดภัยในการโกงข้อสอบ เช่น ไม่สามารถจับภาพแหน้าจอได้, ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่ใช้ในการสอบได้ เป็นต้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการและกีดกันการโกงของนักเรียน โรงเรียนและวิทยาลัยสามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดและสร้างอนาคตที่สดใสได้ด้วยการพัฒนาร่วมกัน


สนใจติดต่อ : https://www.schoolbright.co/contact

Comments


bottom of page