top of page

School Bright ทางเลือกที่จะช่วยให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นเรื่องง่ายๆ


ระบบวิชาการที่ดีที่สุด School Bright

เรื่องของโรงเรียนใครคิดว่ามีแค่เรื่องการเรียนการสอน นักเรียนมาเรียน ครูสอน ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ง่ายเช่นนั่นเลย ระบบโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น มีงานหลายส่วนที่มีความซับซ้อนมาก สามารถแบ่งงานย่อยออกไปได้อีกหลายสาขา บางเรื่องคนไม่รู้ก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างการเช็คชื่อนักเรียนในการเข้าเรียน แท้ที่จริงแล้วการเช็คชื่อไม่ได้สิ้นสุดแค่ในห้องเรียน แต่การบันทึกเวลาเรียนนั้นจะต้องถูกจัดทำเป็นรายงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลอีกหลายครั้งด้วยใน 1 ปี ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานวิชาการอันซับซ้อนของระบบโรงเรียน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยังมีงานอีกมากมายหลากหลาย ทั้งการกำหนดหลักสูตร กำหนดแผนการเรียน การกำหนดคาบเรียน จัดตารางการเรียนการสอน การประเมินและวัดผลการเรียนของนักเรียน การสรุปรายงานผลการเรียนทั้งแบบแยกห้องและแบบระดับชั้น การแจ้งผลสอบ และการออกหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นงานที่หลากหลายและซับซ้อนมากเลยทีเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้โดยปกติแล้วโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะใช้บุคลากรครูที่แบ่งหน้าที่ออกเป็นแต่ละฝ่ายในการบริหารจัดการดูแล ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่หนักและไม่ง่ายเลย เพราะการบริหารงานวิชาการต้องมีทั้งความถูกต้องชัดเจน และจะต้องให้ทันต่อเวลา

จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัท Startup ที่ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา ซึ่งได้มองเห็นปัญหาว่า หากโรงเรียนต่าง ๆ ไม่มีระบบบริหารสถานศึกษาและระบบบริหารงานวิชาการที่สะดวกและรวดเร็วกว่านี้ การพัฒนาการศึกษาของไทยก็คงจะก้าวต่อไปได้ยาก จับจ่าย คอร์ปอเรชั่นจึงได้เริ่มลงมือพัฒนาแพลตฟอร์ม School Bright ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ที่จะทำให้งานบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียน และระบบการบริหารจัดการกิจการนักเรียนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์ม School Bright มาในรูปแบบของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งง่าย ใช้งานก็สะดวก สามารถใช้งานบนมือถือได้อย่างสบายช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสถานศึกษาสามารถ จัดการงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นช่วยให้บุคลากรครูของโรงเรียน สามารถที่จะนำเวลาที่เหลือไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนหรือหลักสูตรให้ดีสำหรับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

School Bright จึงเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารงานสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ควรจะเก็บไว้พิจารณาเป็นทางเลือก นี่คือผลผลิตแห่งการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกแบบหนึ่งที่ที่ช่วยผู้บริหารโรงเรียนให้บริหารงานง่ายขึ้น ช่วยลดภาระงานอันซ้ำซ้อนของครู และสร้างความมั่นใจและอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนได้ไปพร้อม ๆ กัน ทางเลือกดี ๆ ที่อยากแนะนำ รับรองว่าดีต่อใจของทุกคนอย่างแน่นอน

bottom of page