top of page

School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัลเข้าร่วมงานเปิดตัวนโยบาย อว. For Ai

คุณนรินทร์ คูรานา ผู้บริหารของ School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัล และทีมงานได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนโยบาย "อว. for AI" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และงานนี้กระทรวง อว.ได้แถลงการณ์การวิเคราะห์ปัญหาหลักด้าน AI ของประเทศไทย ทาง School Bright ได้มีการจัดบูธภายในงานเพื่อแสดงการเสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาทิ เช่น ระบบตรวจข้อสอบ ระบบโรงอาหารดิจิทัล ระบบเช็คชื่อ ระบบวิชาการ เป็นต้น


School Bright ระบบบริหารโรงเรียนดิจิทัลเข้าร่วมงานเปิดตัวนโยบาย อว. For Ai
コメント


bottom of page